3780 Edelény Borsodi út 36/b. Telefon: (48) 525-134 Fax: (48) 525-134 Email: szentmiklos.edeleny@gmail.com www.sztmi.hu
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Régebbi cikkek

LEGO Education

3780 Edelény Borsodi út 36/b. Telefon: (48) 525-134 Fax: (48) 525-134 Email: szentmiklos.edeleny@gmail.com www.sztmi.hu

EFOP-4.1.1-15-2016-00003

Iskola oktatási környezetének továbbfejlesztése!

 

Kedvezményezett: Miskolci Egyházmegye

Projekt címe: Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola oktatási környezetének továbbfejlesztése

Támogatás összege: 170,00 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2018.11.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.1-15-2016-00003

 

Projekt bemutatása

 

A most induló projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. Az iskola működő épületeinek fejlesztése két éve zárult pályázat során megvalósult. A felújítás nem érintette a konyha, étterem, és a használaton kívüli tanuszoda épületrészeket, továbbá költségvetésébe az „A” épület fűtéskorszerűsítése sem valósult meg. Az azóta eltelt időben az intézmény a következő problémával szembesült: A gyógytestnevelésre szakember által kiszűrt és -utalt tanulók száma tartósan növekedett (az idei tanévben 26 fővel). A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény által előírt délutáni kötelező testnevelés (2011. évi CXC. tv. 27§ (11) bek. c) pont) miatt, és a sportszakági edzések (iskolai sportkörök) miatt nem elég a meglévő tornatermek kapacitása, szükségessé vált egy gyógytestnevelés tartásra alkalmas terem kialakítása. Az iskola korábban önkormányzati fenntartásban működött, és tanuszodával rendelkezett. A 2010. évi árvíz az épületet elöntötte, a gépészeti rendszereket tönkretette. Az önkormányzat az uszoda épületét és funkcióját nem állította helyre. Az épület sem műszakilag, sem esztétikailag nem illeszkedik a megújult oktatási intézményhez, felújítása és funkcióváltása szükséges. A tanuszoda funkció a tervezett városi uszoda beruházásnak köszönhetően elérhetővé válik, így a pályázati források segítségével az iskolának lehetősége nyílt arra, hogy az épületet saját szükségleteihez alakítsa. Az uszoda helyén kerül kialakításra a gyógytestnevelési terem. Az éttermi épületrész energetikai, gépészeti szempontból nem felel meg az elvárásoknak. Az „A” épületben szükséges az elavult, és a hőszigetelés miatt túlméretezetté vált fűtési rendszer rekonstrukciója. A projektben 3 sportudvar korszerűsítése és felszerelése is megtörténik, a felújítással a teljes oktatási környezet egységesen megújul. A beruházás eredménye a mindennapos testnevelés kiegészítése a gyógytestnevelés foglalkozásokhoz megfelelő infrastruktúra kiépítésével. Az intézményhez kapcsolódó leromlott állapotú építmény hasznosításával az oktatás-nevelési tér minőségi növelése is megtörténik, amely hozzájárul az SNI (azaz Sajátos Nevelési Igényű) gyermekek differenciált foglalkoztatásához is. Az étterem és a sportudvarok fejlesztése egyrészt hozzájárul a tanulók komfortérzetének növeléséhez, másrészt az iskola vonzerejét erősíti, amely elősegíti a tanulói létszám fenntartását. A gépészeti beavatkozások közvetlen eredménye az üzemeltetési és karbantartási költségek csökkentése, a költségvetési egyensúly javítása, a fenntarthatóság elősegítése.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

 

Napi Evangélium küldés

E-mail:

Név:

Lakcím:

 

Hirdetés

SZTMI - Facebook